Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2293/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa

Số hiệu: 2293/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2293/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại TTT
(A3, số 11, đường số 6 KCN Sóng Thần, Bình Dương) 

Trả lời công văn số 06906/CV ngày 9/5/2006 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTT về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3 mục I Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN; điểm 2.3 mục 2 công văn số 5249/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhằm ở khâu nhập khẩu, thì: sau khi có xác nhận của cơ quan Hải quan nơi Công ty nộp thừa tiền thuế GTGT, Công ty lập hồ sơ gửi cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT bao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa.

- Giấy xác nhận của cơ quan hải quan về số thuế GTGT đã nộp thừa.

- Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTT được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2293/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209