Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2276/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2276/QLCL-CL1
V/v Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Cộng hòa Macedonia

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

 

Do Cộng hòa Macedonia đã được Liên minh Châu Âu (EU) chấp thuận là một trong các quốc gia ứng viên gia nhập EU, Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Quản lý nước - Cộng hòa Macedonia đã ban hành quy định mới nhằm hài hòa hóa với các quy định của EU về thủ tục kiểm soát nhập khẩu và quá cảnh đối với động vật sống, thủy sản và sản phẩm có nguồn gốc động vật. Theo đó, Macedonia thông báo áp dụng mẫu chứng thư tương tự mẫu của EU đối với các lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước này và chấp nhận danh sách các nước thứ 3 đã được EU công nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào EU sẽ được phép xuất khẩu vào Macedonia. Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/7/2010 và được lùi thời hạn áp dụng đến 01/11/2010 theo đề nghị của Cơ quan thẩm quyền một số nước xuất khẩu (chi tiết truy cập website www.veterina.gov.mk).

Riêng đối với Việt Nam, Macedonia công nhận toàn bộ danh sách các doanh nghiệp chế biến thủy sản và vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam đã được EU chấp nhận. Hiện nay, Cục đang liên hệ với Cơ quan thẩm quyền của Macedonia để làm rõ quy định cụ thể về kiểm soát nhập khẩu thủy sản vào Macedonia.

Để tránh vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa thủy sản vào Macedonia, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Kể từ 01/11/2010, các doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào EU thực hiện đăng ký với các Trung tâm vùng thuộc Cục để được kiểm tra, chứng nhận đối với các lô hàng xuất khẩu vào Macedonia.

- Các doanh nghiệp không có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào EU chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để tìm hiểu về thủ tục kiểm soát nhập khẩu thủy sản vào Macedonia và thực hiện theo quy định.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Thông báo nội dung công văn này tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc địa bàn phụ trách.

- Kể từ 01/11/2010, thực hiện kiểm tra, cấp chứng thư (theo mẫu gửi kèm) cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Macedonia được sản xuất bởi những doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào EU theo đúng quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT.LL Phương (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- CQ QLCL Trung Bộ, Nam Bộ;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2276/QLCL-CL1 ngày 24/11/2010 về mẫu chứng thư xuất khẩu vào Macedonia do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.326

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!