Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2268/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2268/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2268/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
- Công ty TNHH KWONG LUNG-MEKO
(Đ/c: KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/KL-MK08 ngày 12/5/2008 của Công ty TNHH KWONG LUNG-MEKO phản ánh việc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà không giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ cho Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan gửi kèm theo công văn số 12/KL-MK08 dẫn trên yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam kiểm tra cụ thể vụ việc, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà xem xét, giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Quý Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2268/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202