Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2241/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2241/TCHQ-KTTT
V/v: Quyết toán thuế theo tỷ lệ  nội địa hóa các sản phẩm, phụ  tùng cơ khí-điện-điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng

Trả lời công văn số 186/CV ngày 30/03/2005 của Công ty Thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, phụ tùng cơ khí-điện-điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề trên, ngày 28/03/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 2865 TC/TCT hướng dẫn thực hiện. Theo hướng dẫn tại công văn này, thì:

Các doanh nghiệp đăng ký thực hiện nhập khẩu linh kiện sản phẩm, phụ tùng cơ khí - điện - điện tử theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa phải nộp báo cáo quyết toán, có xác nhận của cơ quan Kiểm toán độc lập theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998, số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của Liên Bộ Tài chính – Công nghiệp – Tổng cục Hải quan.

Trường hợp tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, phụ tùng tại báo cáo quyết toán của doanh nghiệp cao hơn tỷ lệ nội địa hóa đăng ký (được Bộ công nghiệp xác nhận), dẫn đến doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn thuế suất thuế nhập khẩu đã được áp dụng theo tỷ lệ nội địa hóa đăng ký, nhưng trong năm tài chính doanh nghiệp không tăng thêm linh kiện, chi tiết, bộ phận thực hiện nội địa hóa so với đăng ký. Thì phải tiến hành kiểm tra chi tiết, đối chiếu sổ sách chứng từ cần thiết thì tổ chức phối hợp với cơ quan thuế các địa phương khác để kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp phụ tùng sản xuất trong nước trước khi xử lý hoàn thuế hoặc cho áp dụng tỷ lệ nội địa hóa của năm sau theo tỷ lệ nội địa hóa đã được quyết toán và kiểm tra.

Trong thời gian chưa có kết quả kiểm tra, trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp trong nước theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa, nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ, thì được tạm áp dụng mức thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ nội địa hóa do Bộ Công nghiệp xác nhận; Nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị xử lý theo Luật định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Thương mại dịch vụ và XNK Hải phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Cục Hải quan TP Hải Phòng
- Lưu VP, Vụ KTTT (10)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Phó Tổng cục trưởng 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2241/TCHQ-KTTT ngày 13/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, phụ tùng cơ khí-điện-điện tử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!