Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2238/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2238/TCHQ-GSQL
V/v: xăng dầu nhập khẩu  không phải nộp C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
(Địa chỉ: số 1 Phố Khâm Thiên, Tp Hà Nội)

Trả lời công văn số 0719/XD-XNK ngày 11/5/2005 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về đề nghị hồ sơ Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu không phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các công văn số 143/CP-KTTH ngày 11/2/1999 của Chính phủ, số 1072 TC/TCT ngày 10/3/1999 và số 7159 TC/TCT ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính qui định thì các mặt hàng xăng, dầu hỏa, madút, diesel… và các mặt hàng khác thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành vẫn áp dụng mức thuế suất nhập khẩu thông thường bằng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi như hướng dẫn tại công văn số 1072 TC/TCT nêu trên của Bộ Tài chính.

Theo qui định tại các văn bản dẫn trên, khi làm thủ tục Hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, doanh nghiệp không phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT, (GSQL-2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2238/TCHQ-GSQL ngày 13/06/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị hồ sơ Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu không phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.540

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!