Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2235/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/QLCL-CL1
V/v xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

 

Theo thông tin từ Ủy ban Thanh tra Công – Nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Kazakhstan, kể từ ngày 01/7/2010 chỉ những cơ sở có tên trong Danh sách các tổ chức, cá nhân của nước thứ 3 được phép xuất khẩu vào lãnh thổ của Liên minh thuế quan (gồm Liên bang Nga, Kazakhstan, Belarus) mới được xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan. Danh sách này được đăng tải trên website chính thức của Cơ quan thẩm quyền các nước thành viên Liên minh thuế quan và tại địa chỉ http://www.fsvps.ru (Website của Cục kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga – VPSS).

Trước mắt, để tránh vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa thủy sản vào Kazakhstan, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Các doanh nghiệp chưa có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga tạm thời không xuất khẩu hàng hóa thủy sản vào Kazakhstan.

- Thực hiện đăng ký nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan và gửi bản đăng ký theo mẫu về các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng quản lý địa bàn trước ngày 26/11/2010.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để tìm hiểu về thủ tục kiểm soát nhập khẩu thủy sản vào Kazakhstan.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Thông báo nội dung công văn tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc địa bàn phụ trách.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Kazakhstan được sản xuất từ những doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga.

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan của các doanh nghiệp trên địa bàn và báo cáo về Cục trước ngày 30/11/2010.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. L.L Phương để (b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- CQ QLCL Trung Bộ, Nam Bộ;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày … tháng 11 năm 2010

 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO KAZAKHSTAN

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng ….

- Đơn vị:

- Tên giao dịch thương mại:

- Mã số công nhận (nếu có):

- Mức xếp loại điều kiện đảm bảo ATTP của cơ sở (A/B):

- Địa chỉ:

- Sản phẩm đang sản xuất:

- Sản phẩm thủy sản đăng ký xuất khẩu vào Kazakhstan:

- Sản phẩm và khối lượng thủy sản xuất khẩu vào Kazakhstan trong năm 2010 (tấn):

- Hợp đồng xuất khẩu vào Kazakhstan 2011:

+ Sản phẩm:

+ Khối lượng (tấn):

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký được Cơ quan thẩm quyền Kazakhstan kiểm tra, công nhận.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2235/QLCL-CL1 ngày 18/11/2010 về xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.256

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!