Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2234/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền đồng bộ, tạo tài sản cố định

Số hiệu: 2234/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2234/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng
nhập khẩu ưu đãi đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 395/HQKG-NV ngày 27/3/2006 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền đồng bộ, tạo tài sản cố định theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Thuế nhập khẩu:

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ; Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính: Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục A hoặc có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B hoặc C được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng:

- Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;

- Phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa đón công nhân.

Căn cứ Thông tư số 02/1999/TT-BKH ngày 24/9/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì: nếu Nhà đầu tư nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì được miễn thuế nhập khẩu cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ.

Việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính.

2- Thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả thiết bị, máy trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế GTGT cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ vào bộ hồ sơ gốc và thực tế hàng hóa nhập khẩu để xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho doanh nghiệp theo quy định trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TÔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2234/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền đồng bộ, tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.043

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209