Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2230/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc không tính phạt chậm nộp

Số hiệu: 2230/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2230/TCHQ-KTTT
V/v: không tính phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp thuế, nhưng số thuế phải nộp ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu, được thực hiện ghi thu-ghi chi qua Ngân sách hoặc Ngân sách cấp tiền để nộp thúê, ngày 27/8/2001, Bộ Tài chính có công văn số 8131 TC/TCT hướng dẫn thực hiện. Theo hướng dẫn tại điểm 1.2 công văn số 8131 TC/TCT nêu trên; thì: Doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng số thuế phải nộp ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện ghi thu – ghi chi qua Ngân sách hoặc Ngân sách cấp tiền để nộp thuế thì không tính phạt chậm nộp thuế. Doanh nghiệp phải xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy báo có và lệnh thu Ngân sách, hoặc giấy xác nhận cấp kinh phí để nộp tiền thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành.

Nội dung hướng dẫn này được tiếp tục thực hiện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2006 trở đi cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2230/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc không tính phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211