Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2227/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc.

Số hiệu: 2227/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2227/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

Chi nhánh 2 doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng
(Địa chỉ: Lãnh An, Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam)

 

Trả lời công văn số 05/TT/CN2 ngày 07/04/2007 của Chi nhánh 2 Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu công văn số 394/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2007 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Theo đó, Doanh nghiệp có thể được xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc nếu đáp ứng 2 điều kiện: Có hợp đồng mua hàng từ cơ sở có tên trong danh sách doanh nghiệp được xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc và lô hàng thuỷ sản xuất khẩu được cấp chứng thư đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Hàn Quốc.

2. Về thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Doanh nghiệp được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan Quảng Nam (để t/hiện).
- Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Đặng Hạnh Thu  

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2227/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status