Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 221TCT/DNNN về việc căn cứ kê khai nộp thuế và hạch toán doanh thu hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 221TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 221TCT/DNNN
V/v: Căn cứ kê khai nộp thuế và hạch toán doanh thu hàng XK

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Bình Dương

Trả lời công văn số 10/CNBD-CV ngày 8/12/2004 của Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Bình Dương về căn cứ kê khai nộp thuế và hạch toán doanh thu hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.1 – Mục VI – Phần B – Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. Hóa đơn là chứng từ xác nhận khối lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua, bán, trao đổi, xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Do đó, trường hợp của đơn vị phải căn cứ vào hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài để kê khai nộp thuế và hạch toán doanh thu hàng xuất khẩu

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 221TCT/DNNN về việc căn cứ kê khai nộp thuế và hạch toán doanh thu hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222