Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2216/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 2216/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2216/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Công ty cổ phần An Bảo 
(341 nguyễn trãi – q1 – tp. hồ chí minh)
-Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 030406/AB-TCHQ ngày 13/4/2006, công văn số 010506/ABOTCHQ ngày 3/5/2006 của Công ty cổ phần An Bảo về việc thời hạn ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ dữ liệu trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan và các chứng từ xuất trình của Công ty cổ phần An Bảo thì tờ khai 5930/NKD01 ngày 18/3/2005, tờ khai số 3921/NKD ngày 23/2/2005 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không nợ thuế quá hạn 90 ngày như quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; đồng thời không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác theo quy định tại điểm 2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Vì vậy, Công ty cổ phần An Bảo đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chí nợ thuế để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 1767/TCHQ-KTTT ngày 25/4/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần An Bảo biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn thêm.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2216/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211