Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2207/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2207/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng NK phục vụ nghiên cứu đề tài khoa học

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty CP đầu tư phát triển kiến trúc và công nghệ mới
(23 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/ATECH-JSC của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kiến trúc và công nghệ mới về việc xin miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để phục vụ cho việc nguyên cứu đề tài “ứng dụng công nghệ Granite Fiberglass Composite (GFC) để sản xuất trang thiết bị nội thất cao cấp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu”; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ quy định tại Mục IV Thông tư liên tịch số 2341/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2000 của liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra bộ hồ sơ đề nghị miễn thuế của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kiến trúc và công nghiệp mới đối với lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai hàng nhập khẩu số 295/NĐT-NT ngày 12 tháng 12 năm 2003 và 304/NĐT-NT ngày 2 tháng 12 năm 2003 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công - Cục Hải quan TP. Hà Nội, đối chiếu hàng hoá thực nhập khẩu với danh mục nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được để xem xét giải quyết thủ tục, miễn thuế nhập khẩu và theo dõi quản lý theo quy định tại Mục IV Thông tư liên tịch số 2341/TTLT/BKHCNMT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đấu tư phát triển kiến trúc và công nghệ mới biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2207/TCHQ-KTTT ngày 19/05/2004 ngày 19/05/2004 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu đề tài khoa học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!