Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2195/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc sau hội nghị doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Số hiệu: 2195/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2195/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc sau hội nghị doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 502/HQQN ngày 26/4/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phản ánh vướng mắc sau hội nghị doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Câu hỏi: Theo quy định tại XII.2, mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa tạm nhập tái xuất phải tái xuất qua cửa khẩu trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi hàng đến cửa khẩu xuất. Trường hợp có lý do chính đáng được Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu chấp nhận thì được lưu tại cửa khẩu xuất nhưng không quá thời hạn hiệu lực của tờ khai xuất. Đề nghị cho phép doanh nghiệp được đưa hàng hoá vào kho trong khu vực cửa khẩu, nhưng phải đảm bảo niêm phong và giám sát của Hải quan.

Trả lời: Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ quy định đã dẫn chiếu trên đây và Điều 6 Luật Hải quan để thực hiện. Việc doanh nghiệp để hàng hóa trên phương tiện vận tải hay đưa vào kho trong khu vực cửa khẩu vẫn đảm bảo giám sát hải quan thì để doanh nghiệp tự lựa chọn.

2. Câu hỏi: Theo quy định tại VII.4.1.1, mục 2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định: vận tải đơn nộp cho Hải quan, trên vận tải đơn ghi rõ hàng gửi kho ngoại quan, đề nghị bỏ quy định này.

Trả lời: Tổng cục sẽ báo cáo Bộ Tài chính để sửa đổi bổ sung quy định nêu trên.

3. Câu hỏi: Chưa có văn bản nào hướng dẫn về kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan theo văn bản số 935/TTg-KTTH ngày 7/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời: Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để thực hiện.

4. Câu hỏi: Bộ Công nghiệp có Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma tuý, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp. Đề nghị Tổng cục hướng dẫn mặt hàng trên có được gửi kho ngoại quan không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường không được gửi kho ngoại quan.

5. Câu hỏi: Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Một số mặt hàng quy định chưa rõ ràng, chưa được định danh theo mã HS, đề nghị Tổng cục kiến nghị với các Bộ ngành để hướng dẫn cụ thể.

Trả lời: Để tránh vướng mắc khi thực hiện Điều 8 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Quyết định số 50 nêu trên, Tổng cục đã báo cáo Bộ Tài chính có công văn số 5344/BTC-TCHQ ngày 24/4/2006 gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo, và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1916/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2006 gửi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Tổng cục hoan nghênh Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đối thoại doanh nghiệp theo đúng quy định của Bộ Tài chính, nhưng yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần tổ chức nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện, trường hợp chưa rõ ràng thì đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan để phối hợp với các Bộ, Ngành giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2195/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc sau hội nghị doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211