Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2195/TCHQ-GSQL về việc kiến nghị của Công ty Intel do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2195/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2195/TCHQ-GSQL
V/v Kiến nghị của Công ty Intel

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 470/HQTP-NV tháng 2 năm 2007 (không ghi ngày) của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về kiến nghị của Công ty Intel, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Tổng cục đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại điểm 1 công văn nói trên của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là chứng từ đặt hàng chỉ cần có xác nhận của Công ty Intel Việt Nam.

2. Về trình tự, thủ tục miễn thuế đối với trường hợp nêu tại điểm 2 công văn số 470/HQTP-NV của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chưa được qui đinh trong Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục sẽ báo cáo Bộ để xin ý kiến.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2195/TCHQ-GSQL về việc kiến nghị của Công ty Intel do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78