Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2193/VPCP-QHQT về việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận lô thuốc do IDP Mỹ viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2193/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/VPCP-QHQT
V/v Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận lô thuốc do IDP Mỹ viện trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3100/BTC-TCĐN ngày 19 tháng 3 năm 2008) về việc Hội Chữ Thập đỏ Việt nam xin tiếp nhận 168 kiện thuốc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Hội chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận lô hàng 168 kiện thuốc do tổ chức International Diaspopa Foundation (IDF Mỹ) viện trợ.

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cục quản lý Dược và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế lô thuốc tại Hải quan cửa khẩu và chỉ được phép tiếp nhận các loại thuốc theo quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng số thuốc, về sử dụng thuốc đúng mục đích, an toàn, hiệu quả và lưu ý các ý kiến của Cục quản lý Dược nêu tại công văn số 260/QLD-GN ngày 26 tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Cục quản lý Dược - Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
 Các Vụ: VX, TH,
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2193/VPCP-QHQT về việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận lô thuốc do IDP Mỹ viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7