Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2192TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2192TCHQ/KTTT
V/v: thuế GTGT mặt hàng thuộc nhóm 8448.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1406/HQTP.NV ngày 20/05/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thuộc nhóm 8448, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sự không thống nhất về cụm từ kim loại và phi kim loại được hướng dẫn tại Mục 8 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính và tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC có thể là do sai sót trong khâu in ấn. Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Vụ Chính sách thuế xem xét đính chính. Trong khi chờ đính chính, Tổng cục nhất trí với ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Tính thuế GTGT các mặt hàng thuộc nhóm 8448 theo hướng dẫn tại Mục 8 Thông tư số 62/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2192 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế GTGT mặt hàng thuộc nhóm 8448

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!