Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2181/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2181/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hàng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty CP phát triển kinh tế hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam
(Địa chỉ: Số 05, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 56/CV/DEVYT ngày 09/4/2009 của Công ty về việc xin tái xuất hàng kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

2.1. Theo điểm 4.1.4. khoản VII mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính: “Trường hợp có lý do chính đáng, được Cục trưởng hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hóa đã ký hợp đồng gửi kho ngoại quan được vận chuyển trực tiếp từ cửa khẩu nhập ra cửa khẩu xuất, không buộc phải đưa hàng vào kho”. Thủ tục cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để được giải quyết.

2.2. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo hướng dẫn trên thì việc ký hợp đồng thuê kho ngoại quan và việc làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan (tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, ….) chỉ là hình thức, gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong công tác quản lý và không phù hợp với loại hình hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Do vậy, tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2009 (thay thế Thông tư 112/2005/TT-BTC dẫn trên), Bộ Tài chính đã bãi bỏ nội dung nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên hệ với Cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để làm thủ tục vận chuyển trực tiếp (trong khi Thông tư 112/2005/TT-BTC vẫn còn hiệu lực); hoặc hướng dẫn chủ hàng chuyển đổi làm thủ tục theo loại hình quá cảnh hoặc kinh doanh tạm nhập tái xuất (khi Thông tư số 79/2009/TT-BTC có hiệu lực).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2181/TCHQ-GSQL ngày 21/04/2009 về việc thủ tục hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239