Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2179/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2179/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT linh kiện xe hai bánh gắn máy NK theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002.
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty TNHH xe máy Đô Thành

Trả lời công văn số 03-05/CV-ĐT ngày 3/5/2005 của Công ty TNHH xe máy Đô Thành về việc xin nộp thuế GTGT các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002 theo mức thuế suất thuế nhập khẩu tại Biên bản quyết toán thuế năm 2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi Công ty TNHH xe máy Đô Thành nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002 kiểm tra hồ sơ, tính lại thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty TNHH xe máy Đô Thành nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của từng nhãn hiệu xe tại Biên bản quyết toán thuế năm 2002 đã ký giữa cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế và doanh nghiệp.

Trường hợp sau khi tính lại, Công ty chưa nộp đủ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002, thì Công ty phải nộp bổ sung ngay số thuế giá trị gia tăng còn thiếu, nếu sau khi tính lại Công ty đã nộp thừa, cơ quan Hải quan sẽ không hoàn lại; Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với cơ quan Thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Công ty TNHH xe máy Đô Thành biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VP, Vụ KTTT (10b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2179/TCHQ-KTTT ngày 07/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin nộp thuế GTGT các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!