Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2176/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Số hiệu: 2176/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2176/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế NK hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan các tỉnh, thành phố
-Công ty TNHH Hoàng Chung
(148 Lê Lai - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)
 

Trả lời công văn số 06/06/HCG-TCHQ ngày 08/05/2006 của Công ty TNHH thương mại Hoàng Chung về việc xin giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Qua xem xét kiến nghị của Công ty TNHH thương mại Hoàng Chung tại công văn số 06/06/HCG-TCHQ nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu đủ tiền thuế, tiền phạt; Trong thời gian chờ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH thương mại Hoàng Chung được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Doanh nghiệp không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác ngoài số tiền phạt chậm nộp thuế các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002 là: 15.297.590.170 đồng (mười lăm tỷ, hai trăm chín bảy triệu, năm trăm chín mươi nghìn, một trăm bảy mươi đồng).

2- Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định tại Luật thuế xuất, nhập khẩu (điểm 2.3, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính). Trường hợp không nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

3- Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan, chấp hành Quyết định của Bộ Tài chính về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hướng dẫn nêu trên, thì không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH thương mại Hoàng Chung biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2176/TCHQ-KTTT ngày 22/05/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250