Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2175/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2175/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:  2175/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 3596/CT.TTr ngày 5/12/2007 của Cục Thuế tỉnh An Giang về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2c mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như sau: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hàng hoá bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hàng hoá bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Như vậy, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang xuất khẩu hàng hoá, bị khách hàng nước ngoài trả lại, nếu hàng hoá bị trả lại được tiếp tục sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty được kê khai để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá xuất khẩu bị trả lại theo hướng dẫn tại điểm l mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính. Công ty không được hoàn thuế GTGT đầu vào của lô hàng xuất khẩu bị trả lại đối với trường hợp xuất khẩu hàng hoá theo hướng dẫn tại điểm 1b mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2175/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77