Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2162TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2162TCHQ/GSQL
V/v: Hợp đồng ngoại thương.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Triumph International Việt Nam
(Số 2, phố 3, Khu Công nghiệp Sóng Thần - Quận Dĩ An – Tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 160/05/05/TIV ngày 06/05/2005 của Công ty đề nghị hướng dẫn thư điện tử có được chấp nhận là giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu hay không. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thư điện tử có thể được chấp nhận là giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng nếu:

- Thư điện tử bảo đảm được về mặt hình thức văn bản và các điều khoản chủ yếu qui định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật Thương mại. Nội dung của Thư điện tử phải phù hợp với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan và thực tế hàng nhập khẩu.

- Thư điện tử phải có dấu và chữ ký của Bên mua hàng tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của hợp đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQBD (thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2162 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hợp đồng ngoại thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!