Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2161/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2161/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế vỏ bình chứa đựng sản phẩm sau đó tái xuất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1326/HQTP-NV ngày 16/5/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với bình dùng chứa đựng sản phẩm, sau đó tái xuất về nước; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1.7.5, Mục I, Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa tạm nhập để tái xuất, nếu đã thực tái xuất khẩu trong thời gian quy định tại Mục III, Phần C Thông tư này thì không phải nộp thuế nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế MTS ký hợp đồng nhập khẩu mua khí Helium + khí Helium tinh chất, còn vỏ bình thị đặt cọc tiền. Sau khi lấy hết sản phẩm ra khỏi bình, Công ty hoàn trả lại vỏ bình về nước sở tại và nhận lại tiền cọc, thời gian lưu vỏ bình tại Việt Nam là 03 ngày. Đây cũng là hình thức tạm nhập khẩu, sau đó tái xuất khẩu.

Căn cứ vào quy định không thu thuế đối với hàng tạm nhập, tái xuất nêu trên. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khi làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu thì yêu cầu Công ty kê khai trên tờ khai hàng nhập khẩu lô hàng vỏ bình chứa đựng sản phẩm là hàng “tạm nhập để tái xuất”. Khi tái xuất khẩu thì căn cứ số lượng vỏ bình ghi trên tờ khai tái xuất đối chiếu với số lượng vỏ bình trên tờ khai hàng tạm nhập khẩu để làm thủ tục hải quan cho lô hàng vỏ bình tái xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng vỏ bình đã thực tái xuất khẩu.

Thủ tục hải quan đối với tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP (2); KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2161/TCHQ-KTTT ngày 06/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với bình dùng chứa đựng sản phẩm, sau đó tái xuất về nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!