Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dựng kho chứa hàng hoá tại cửa khẩu Xà Xía

Số hiệu: 2160/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2160/TCHQ-GSQL
V/v Xây dựng kho chứa hàng hoá tại cửa khẩu Xà Xía

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời công văn số 372/HQKG-NV ngày 26/03/2007 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang đề nghị cho phép doanh nghiệp xây dựng kho chứa hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan tại khu vực cửa khẩu Xà Xía, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP Thông tư số 112/2005/TT/BTC không qui định doanh nghiệp được xây dựng kho chứa hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan tại khu vực cửa khẩu. Do vậy, việc đề nghị cho phép doanh nghiệp xây dựng kho chứa hàng xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan tại khu vực cửa khẩu Xà Xía là trái quy định, không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát Hải quan.

2. Để việc kinh doanh, bãi tuân thủ qui định của pháp luật, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang hướng dẫn, lựa chọn doanh gnhiệp có đủ điều kiện theo qui định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP Thông tư số 112/2005/TT/BTC để thành lập kho ngoại quan hoặc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung tại khu vực cửa khẩu Xà Xía.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

  

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dựng kho chứa hàng hoá tại cửa khẩu Xà Xía

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083
DMCA.com Protection Status