Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2160/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2160/BNN-HTQT
V/v: Thông báo của Hoa Kỳ về nhập khẩu chôm chôm từ Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

Theo thông tin từ Thương vụ Đại Sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cục Kiểm dịch Động Thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa công bố quyết định cho phép nhập khẩu quả chôm chôm tươi từ Việt Nam và Malaysia vào nước này dựa trên cơ sở kết quả phân tích rủi ro dịch hại đã được tiến hành trong thời gian qua.

Vấn đề nêu trên đã được Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO biết để góp ý, theo quy định của Hiệp định SPS, tại Thông báo số G/SPS/N/USA/2130 ngày 06/01/2011 và Văn phòng SPS Việt Nam cũng đã chuyển Thông báo này tới Quý Cơ quan kèm theo công văn số 53/SPS-BNNVN ngày 11/01/2011.

Vụ Hợp tác quốc tế gửi kèm theo đây Công báo liên bang của USDA công bố về vấn đề trên đây để Quý Cơ quan biết và xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- Cục Chế biến, TMNLTS&NM
- Cục QLCLNLS&TS;
- Lưu: VT, Vụ HTQT (sps)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2160/BNN-HTQT ngày 21/04/2011 thông báo của Hoa Kỳ về nhập khẩu chôm chôm từ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196