Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 216/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc thực hiện Nghị định 187/NĐ-CP và Thông tư 05/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 216/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 25/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 187/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 347/HQQN-GSQL ngày 17/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phản ánh vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ban hành danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ, cơ quan ngang Bộ: Trong thời gian vừa qua, để phục vụ công tác chuẩn hóa danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành và kịp thời thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên Tổng cục Hải quan đã báo cáo và trình Bộ Tài chính có công văn số 18100/BTC-TCHQ ngày 27/12/2013 đề nghị các Bộ ngành sớm thực hiện rà soát, công bố Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP .

2. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa: Hiện nay trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể về “điểm thông quan”, do vậy, tại ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ có ý kiến với Bộ Quốc Phòng (đơn vị chủ trì) tại Phiếu lấy ý kiến thành phủ về việc làm rõ khái niệm “điểm thông quan” hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Trong thời gian chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

3. Về thời hạn hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất lưu giữ tại Việt Nam: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 216/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc thực hiện Nghị định 187/NĐ-CP và Thông tư 05/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.189.171