Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2150TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2150TCHQ/GSQL
V/v phân loại thiết bị đồng bộ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN

Kính gửi: Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố

Công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình Hà Nội có Công văn 123/CV-DVTH ngày 14/4/2005 gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn phân loại hàng hoá theo máy chính của thiết bị đồng bộ. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện đúng các quy định nêu tại điểm 2.1 mục I phần B Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại và tính thuế nhập khẩu theo máy chính của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ. Chỉ những hàng hoá thuộc các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành mới được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu. Đối với dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến thì việc theo dõi số lượng nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Công văn số 208/TCHQ-GSQL ngày 22/01/1996 của Tổng cục Hải quan (cấp phiếu theo dõi trừ lùi số lượng nhập khẩu).

2. Yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan kiểm tra, đối chiếu hàng hoá thực tế nhập khẩu với văn bản xác nhận của Bộ Bưu chính viễn thông. Nếu hàng nhập khẩu của Công ty là thiết bị đồng bộ phù hợp, đúng phục vụ dự án “xây dựng mạng truyền hình cáp hữu tuyến CATV ở Hà Nội” thì xử lý tính thuế theo máy chính (kể cả các lô hàng nhập khẩu trước khi có văn bản xác nhận của Bộ Bưu chính viễn thông).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2150/TCHQ-GSQL về việc phân loại thiết bị đồng bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.272

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!