Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2140/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ Hoàng Diệu và Tà Vát do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2140/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2140/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 212/HQBP-NV ngày 03/04/2008 của Cục Hải quan Bình Phước gửi Bộ Tài chính báo cáo vướng mắc khi làm nhập khẩu gỗ từ Camphuchia theo giấy phép của Bộ Thương mại đã được UBND tỉnh Bình Phước có quyết định cho phép nhập qua cửa khẩu phụ Hoàng Diệu và Tà Vát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan Bình Phước căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Điểm 3, Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại về gỗ nhập khẩu từ Campuchia để thực hiện. Trường hợp UBND tỉnh Bình Phước cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu phụ (không phải cửa khẩu ghi trong giấy phép) đề nghị Cục Hải quan Bình Phước hướng dẫn Doanh nghiệp liên hệ Bộ Công thương để được sửa đổi, bổ sung giấy phép nhập khẩu gỗ cho phù hợp.

2. Đề nghị Cục Hải quan Bình Phước khi báo cáo vướng mắc phải gửi văn bản theo đúng trình tự, đúng cấp có thẩm quyền để sớm được xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2140/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ Hoàng Diệu và Tà Vát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87