Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2138/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/QLCL-CL1
V/v Đăng ký nhu cầu XKTS vào Ukraina

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

 

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được văn bản của Ủy ban Nhà nước về Thuốc thú y Ukraina thông báo về việc sẽ cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam thanh tra về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Ukraina.

Về việc này, Cục đã có văn bản chính thức mời Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ukraina sang Việt Nam kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Ukraina. Thời gian thanh tra dự kiến trong tháng 12/2010 hoặc đầu tháng 01/2011 (thời gian và lịch trình cụ thể sẽ được Cục thông báo tới các đơn vị sau khi thống nhất với Ukraina).

Để chuẩn bị cho chuyến thanh tra của Ủy ban Nhà nước về Thuốc thú y Ukraina, Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Các doanh nghiệp có nhu cầu XKTS vào Ukraina:

- Đăng ký nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Ukraina về Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng phụ trách địa bàn trước ngày 10/11/2010 (theo mẫu tại Phụ lục I).

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết (ĐKSX, Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP …), sẵn sàng đón tiếp Đoàn thanh tra của CQTQ Ukraina khi được yêu cầu.

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

- Thông báo nội dung công văn tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc địa bàn phụ trách.

- Thống kê danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thủy sản sang Ukraina theo mẫu Phụ lục II, báo cáo về Cục trước ngày 15/11/2010, đồng gửi email theo địa chỉ hongvan.nafi@mard.gov.vn.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Cơ quan QLCLNLTS Nam bộ, Trung bộ;
- VASEP;
- Website;
- Lưu VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC I

Tên đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………., ngày … tháng … năm 2010

 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO UKRAINA

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng ……

- Đơn vị:

- Tên giao dịch thương mại:

- Mã số (nếu có):

- Địa chỉ:

- Mặt hàng đang sản xuất:

- Mặt hàng và khối lượng thủy sản xuất khẩu vào Ukraina năm 2010 (tấn):

- Sản phẩm thủy sản đăng ký xuất khẩu vào Ukraina:

- Hợp đồng xuất khẩu vào Ukraina 2011:

+ Mặt hàng:

+ Khối lượng (tấn):

- Đã được Ukraina sang kiểm tra (ghi rõ thời điểm được kiểm tra nếu có):

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký được Ủy ban nhà nước thuốc thú y Ukraina kiểm tra, công nhận.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2138/QLCL-CL1 ngày 04/11/2010 về đăng ký nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Ukraina do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.433

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!