Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2133TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2133TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu hàng hóa.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an

Trả lời công văn số 35/E15 (PI) ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất đối với lô hàng là thiết bị điện tử phục vụ hội thảo của Ban cơ yếu Bộ Công an; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 09/05/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1758/TCHQ-KTTT gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an về việc tạm thời chưa phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch số 38/Tạm nhập ngày 06/5/2005 mở tại Chi cục Hải quan Bưu điện-UPS Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong thời gian 25 (hai lăm) ngày như Tổng cục kỹ thuật đã đề xuất.

Nay theo trình bày của Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an do yêu cầu về việc giới thiệu và trình diễn thử nghiệm tại cơ quan Bộ và tại một số đơn vị khác của ngành công an trong thời gian tới, vì vậy đề nghị cho phép gia hạn thời gian tái xuất và chưa phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hải quan nói trên. Để tạo điều kiện cho Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an tổ chức hội thảo đạt kết quả cao, đồng thời tránh sự phiền hà trong việc nộp thuế, hoàn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất của Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an nói trên: Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an tạm thời chưa phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch nói trên đến hết ngày 31/8/2005 như Tổng cục kỹ thuật đã đề xuất. Với điều kiện khi tái xuất phải đảm bảo đúng các thiết bị, máy móc đã nhập khẩu.

Cục Hải quan Hà Nội làm thủ tục nhập khẩu và theo dõi, quản lý chặt chẽ đảm bảo khi Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an tái xuất lô hàng đúng với hàng hóa đã nhập khẩu đồng thời đúng thời gian tạm nhập đã cam kết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an và Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2133 TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất đối với lô hàng là thiết bị điện tử phục vụ hội thảo của Ban cơ yếu Bộ Công an

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!