Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2114/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phí bản quyền

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Kim Linh.
(Đ/c: Số 10, đường số 20, KP.4, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1204/CV-KL/2012 ngày 12/4/2012 của Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Kim Linh vướng mắc về việc xác định phí bản quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phí bản quyền, phí phát triển cửa hàng ban đầu:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Phí bản quyền, phí phát triển cửa hàng ban đầu là các khoản phải trả cho quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, các khoản phí nêu trên được cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện theo hướng dẫn tại tiết 1.2.5.1 điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp các khoản phí phải cộng nêu trên không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau khi nhập khẩu hay lý do khác thì thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b điểm 1.2.5.4 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

2. Về vấn đề trùng thuế: Thuế nhập khẩu và thuế nhà thầu là hai sắc thuế khác nhau, có đối tượng chịu thuế khác nhau. Vì vậy, không coi là trùng thuế nếu phí bản quyền, phí phát triển cửa hàng ban đầu là khoản phải cộng vào trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu để tính thuế ở khâu nhập khẩu, đồng thời các khoản phí đó là đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định của Pháp luật về thuế nhà thầu.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa và quy định nêu trên để kê khai trị giá tính thuế và nộp các loại thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (để p/hợp);
- Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2114/TCHQ-TXNK ngày 02/05/2012 vướng mắc phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!