Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2100 TCHQ/KTTT ngày 11/05/2004 của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Số hiệu: 2100TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2100 TCHQ/KTTT
V/v chứng từ thanh toán hàng nhập nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty Điện tử Hà Nội
(Số 2 Chùa Bộ - Hà Nội)
- Cục Hải quan TP.Hà Nội

 

Trả lời công văn số 71/NXK-ĐT ngày 10 tháng 2 năm 2004, công văn số 214/CV-XNK ngày 7 tháng 4 năm 2004 của Công ty Điện tử Hà Nội về chứng từ thanh toán để hoàn thuế nguyên liệu, vật tư để lắp ráp máy tính cá nhân xuất khẩu sang Cu ba, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành thì ngoài các quy định về thủ tục, hồ sơ để được thanh Khoản (hoàn) thuế nguyên, vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại Điểm 1.g Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp phải bổ sung chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu để cơ quan Hải quan hoàn thuế hoặc không thu thuế cho số nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 240TC/TCT ngày 19 tháng 1 năm 2000 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp của Công ty Điện tử Hà Nội được Văn phòng Chính phủ cho phép vay vốn tại Quỹ Hỗ trợ và phát triển để xuất khẩu 10.000 máy vi tính xách tay sang Cuba theo hợp đồng xuất khẩu số 033 ngày 9 tháng 5 năm 2003 giữa Công ty Điện tử Hà Nội và Công ty Copextel Cuba với phương thức thanh toán trả chậm trong 5 năm, mỗi năm thanh toán 20% thì Công ty tạm thời chưa phải xuất trình chứng từ thanh toán khi thanh Khoản nguyên, vật liệu nhập khẩu để sản xuất 10.000 máy vi tính trên khi chưa nhận được chứng từ thanh toán.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ thanh toán cho 20% của 10.000 chiếc máy vi tính xuất khẩu nêu trên của mỗi năm, Công ty Điện tử Hà Nội có trách nhiệm cung cấp chứng từ thanh toán cho cơ quan Hải quan nơi Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 3002 TCHQ/KTTT ngày 25 tháng 6 năm 2003. Quá thời hạn trên Công ty không cung cấp chứng từ cho cơ quan Hải quan thì Công ty sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Điện tử Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết để thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2100 TCHQ/KTTT ngày 11/05/2004 của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144