Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2097/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc nhập khẩu phụ tùng ô tô đã qua sử dụng để gia công cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2097/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2097/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc NK phụ tùng ô tô đã qua sử dụng để gia công cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 204/HQĐNg-NV ngày 24/2/2009 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng chỉ đạo Chi cục Hải quan đã thực hiện đăng ký hợp đồng gia công càng phanh ôtô đã qua sử dụng quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm, thanh khoản hợp đồng gia công theo đúng quy định, đảm bảo tái xuất toàn bộ ra nước ngoài.

Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi thêm với Bộ Công Thương về vấn đề này. Trong khi chờ ý kiến chính thức của Bộ Công Thương, yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng không làm thủ tục đăng ký hợp đồng gia công mới đối với mặt hàng càng phanh ôtô đã qua sử dụng cho đến khi có chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ CST, Pháp chế (để ph/hợp);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ (để theo dõi, kiểm tra);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Vũ Ngọc Anh   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2097/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc nhập khẩu phụ tùng ô tô đã qua sử dụng để gia công cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


878
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168