Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2084/TCHQ-GSQL về việc niêm phong hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2084/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2084/TCHQ-GSQL
V/v: niêm phong hàng hóa XNK.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Thiên Long
(Số: 18 A1 KCN Đồng Kỵ - Từ Sơn – Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 09/TLBN ngày 20/3/2007 của Quý Công ty về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Hải quan sửa đổi bổ sung năm 2005, điểm 3 phần I Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 2811/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2006 Tổng cục Hải quan, phương tiện vận tải nội địa tham gia vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu niêm phong hải quan phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan quy định.

Hiện nay, ngành hải quan không tổ chức giám sát phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan như xe ô tô mui trần, tàu hỏa mui trần phủ bạt chở hàng hóa. Các trường hợp này, hàng hóa được làm thủ tục hải quan đầy đủ tại cửa khẩu xuất, nhập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2084/TCHQ-GSQL về việc niêm phong hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106