Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2077/TCHQ-GSQL về việc Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2077/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2077/TCHQ-GSQL
V/v Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 19/12/2005 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ về việc cấp Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Thời gian đầu các doanh nghiệp được cấp Thẻ rất phấn khởi, tự tin về thời gian thông quan đối với 01 lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Thời gian sau việc sử dụng Thẻ không còn tác dụng kể từ khi Tổng cục Hải quan triển khai áp dụng hệ thống quản lý rủi ro trong làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quyết định số 2148/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2005, vì tiêu chí ưu tiên luồng xanh trong hệ thống quản lý rủi ro trùng với tiêu chí cấp thẻ tại Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ dẫn trên; Doanh nghiệp được cấp Thẻ ưu tiên và Doanh nghiệp được hệ thống quản lý rủi ro phân vào luồng xanh đều thực hiện thủ tục hải quan như nhau. Do đó đã làm giảm tác dụng và ý nghĩa của Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan.

Để khắc phục tình trạng trên, hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng Quyết định mới về Thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan để thay thế Quyết định 1952/QĐ-TCHQ theo hướng điều kiện xét cấp thẻ cao hơn và dành nhiều chế độ ưu đãi thủ tục hải quan hơn (cho cả thủ tục hải quan thủ công và thủ tục hải quan điện tử) đối với doanh nghiệp được cấp Thẻ. Để tránh lãng phí việc in phôi thẻ và cấp Thẻ kém tác dụng kể trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng việc cấp thẻ ưu tiên theo quy định tại Quyết định 1952/QĐ-TCHQ cho đến khi có Quyết định mới về Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan và giải thích cho doanh nghiệp rõ việc này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính
+ Lãnh đạo Bộ (để b/c);
+ Vụ CST, Vụ PC (để phối hợp);
- Phòng TM và CN VN (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2077/TCHQ-GSQL về việc Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.048
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49