Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2060/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2060/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế NVL nhập khẩu để SXXK trong thời gian gia hạn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 883/HQHCM-GC ngày 23/3/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu trong thời gian được gia hạn nộp thuế của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 5, mục I, phần E, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ phần nguyên phụ liệu, vật tư nhập khẩu thực tế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế qui định tại điểm 5, mục II, phần E Thông tư nêu trên.

Trường hợp của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang như báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 200/CV-KHVT/DQ nêu trên, nếu phần nguyên phụ liệu, vật tư nhập khẩu tương ứng với số thuế xin hoàn nay chưa thực xuất khẩu sản phẩm thì không thuộc đối tượng được xét hoàn thuế theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2060/TCHQ-KTTT ngày 17/04/2009 về việc hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu trong thời gian được gia hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56