Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2059/BCT-XNK thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc Dự án ODA do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2059/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc các Dự án ODA

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thời gian vừa qua Bộ Công Thương nhận được một số công văn đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện như sau:

Đối với các mặt hàng nhập khẩu của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thuộc danh mục hàng hóa phải đăng ký nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT nêu trên được làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định, không phải áp dụng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức và thương nhân thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cơ quan đại diện BCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2059/BCT-XNK thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc Dự án ODA do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5