Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2040/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2040/TCHQ-GSQL
V/v chứng nhận chất lượng xe mô tô đã qua sử dụng là tài sản di chuyển NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 949/HQHCM-GSQL ngày 30/3/2012 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với xe mô tô đã qua sử dụng được nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển, nếu cơ quan  Đăng kiểm Việt Nam không có yêu cầu kiểm tra và quản lý chất lượng đối với loại phương tiện này (như nội dung công văn số 443/ĐKVN-VAQ ngày 20/3/2012 của Cục Đăng kiểm Việt Nam), thì cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp giấy chứng nhận chất lượng theo quy định tại Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2007 của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp cơ quan Đăng kiểm cấp giấy xác nhận thông số kỹ thuật của xe do chủ hàng yêu cầu để làm các thủ tục hành chính khác, cơ quan hải quan không lưu giấy tờ này vào bộ hồ sơ hải quan vì trên tờ khai hải quan đã có đủ thông tin yêu cầu quản lý hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2040/TCHQ-GSQL ngày 25/04/2012 về chứng nhận chất lượng xe mô tô đã qua sử dụng là tài sản di chuyển nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!