Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2024/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2024/TTg-KTTH
V/v thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 9494/TTr-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2011 về việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các đề xuất của Bộ Công thương tại văn bản trên. Đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, phế thải của doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu phi thuế quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể (về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết và công bố các hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu được xem xét, giải quyết theo cơ chế này; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương theo phân công tại Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu xem xét, quyết định các trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn diện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhằm khắc phục những vấn đề vướng mắc thời gian qua, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; trình Chính phủ trong quý III năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2024/TTg-KTTH ngày 02/11/2011 thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.103

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!