Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 201/TXNK-PL về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 201/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 201/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 02/HQHP-TXNK ngày 03/01/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc trong phân loại mặt hàng có tên khai báo là thuốc mẫu nhũ thô Am14 B1LT Aluminum Tint, thuốc mầu TB Am44 B1LT Med Yellow Tint. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ do Cục Hải quan TP.Hải Phòng cung cấp, Cục Thuế xuất nhập khẩu thấy rằng kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quates3) có thành phần và công dụng giống nhau, chỉ khác nhau về cách gọi tên.

Kết luận phân tích phân loại của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK là cơ sở để cơ quan hải quan xác định tên gọi, mã số, mức thuế của hàng hóa XNK. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng thực hiện theo thông báo kết quả phân tích, phân loại của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 201/TXNK-PL về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238