Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2002/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 2002/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2002/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực
Số 125 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 243/CV-CT ngày 8/5/2006 của Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực (MST: 0100108208) hiện có nợ thuế:

- Tờ khai 01TN ngày 2/1/1998; 02TN ngày 14/1/1998 tại Cục Hải quan Tp. Hà Nội, Tổng cục Thuế có công văn số 692TC/TCT ngày 11/3/1998 không cưỡng chế cho đến khi có quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính.

- Tờ khai 6725/NK/KD/KV2 ngày 23/9/2004; TK 2800/NK/KD/KV2 ngày 7/4/2005 tại Cục Hải quan Hải Phòng; tờ khai 33/NK/DO/KV4 ngày 22/8/2005 tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Đây là, số nợ thuế TTĐB của các lô hàng nhập khẩu ủy thác cho Cục Hậu Cần - Tổng cục cảnh sát. Hiện nay, Công ty đang tích cực làm việc với Tổng cục cảnh sát để nộp số tiền nợ thuế TTĐB vào NSNN.

Căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực được làm thủ tục XNK đến 30/9/2006; với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác; các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty phát triển công nghệ tin học và cung cứng nhân lực biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2002/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60