Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1998TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1998TCHQ/GSQL
V/v: Xuất khẩu sp gỗ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH đồ gỗ & nội thất Nhật Việt
11 Phan Kế Bính, Q.1, TP.HCM

Trả lời công văn số 07/05/CV ngày 18/5/2005 của Công ty TNHH đồ gỗ & nội thất Nhật Việt, về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục V, Thông tư số 123/2003/TT-BNN ngày 14/11/2003 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu và quá cảnh các loại động vật thực vật hoang dã, thì gỗ nguyên liệu (trừ sản phẩm gỗ) thuộc nhóm II A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22/4/2002 mà không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES được thực hiện theo Điều 9, chương IV Nghị định số 11 nêu trên: phải có giấy chứng chỉ nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp.

Như vậy nếu hàng hóa xuất khẩu của Công ty là sản phẩm gỗ thì không phải xin giấy chứng chỉ nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp.

Đề nghị Công ty liên hệ với Hải quan cửa khẩu, trên cơ sở thực tế hàng hóa, để được xem xét giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Bình Dương
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1998 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.540

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!