Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1997/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 1997/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1997/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp kinh doanh vật tư
 - Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản
Số 7a Mạc Thị Bưởi – Hai Bà Trưng – Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 03/KDVT ngày 5/5/2006 của Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản (MST: 0100107892) hiện có nợ thuế truy thu tại Cục Hải quan Quảng Ninh các lô hàng xi măng trắng theo tờ khai số 73/NKD ngày 30/7/2002, 117/NKD ngày 27/11/2002, 125/NKD ngày 6/12/2002.

Căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đồng ý để Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản được làm thủ tục XNK đến 30/6/2006; với điều kiện:

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Phải có cam kết trả dần nợ thuế theo kế hoạch và được Cục Hải quan Quảng Ninh chấp nhận; đồng thời không để nợ mới phát sinh.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1997/TCHQ-KTTT ngày 10/05/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251