Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1991/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc nộp thuế truy thu xe máy năm 2001 theo hướng dẫn tại CV số 4028/BTC-TCHQ

Số hiệu: 1991/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1991/TCHQ-KTTT
V/v: Nộp thuế truy thu xe máy năm 2001 theo hướng dẫn tại CV số 4028/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, đề nghị hướng dẫn việc đăng ký kế hoạch trả nợ thuế truy thu, để được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế và không áp dụng biện pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại điểm 3, công văn số 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính; Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, như sau:

Căn cứ số nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 (số thuế truy thu thực tế còn nợ), doanh nghiệp lập kế hoạch nộp thuế truy thu với Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu theo từng tháng trong năm 2006, đảm bảo tổng số tiền thuế truy thu đăng ký trả nợ năm 2006 ít bằng 25% số thuế truy thu còn nợ (Trường hợp doanh nghiệp nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001 tại nhiều Cục Hải quan địa phương khác nhau, thì đăng ký kế hoạch trả nợ theo từng tháng tại từng Cục Hải quan địa phương); Kế hoạch đăng ký nộp thuế truy thu được lập thành 2 bản (có đóng dấu xác nhận của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu), một bản lưu giữ tại cơ quan Hải quan, một bản giao doanh nghiệp, để thực hiện nộp thuế truy thu theo đúng kế hoạch đăng ký.

Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu, căn cứ kế hoạch doanh nghiệp đã đăng ký, chịu trách nhiệm theo dõi việc nộp thuế truy thu của doanh nghiệp. Nếu sau 5 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế truy thu đã đăng ký theo kế hoạch (theo từng tháng), doanh nghiệp không thực hiện nộp thuế truy thu theo đúng kế hoạch, Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu có trách nhiệm thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác và doanh nghiệp biết, đồng thời thực hiện ngay việc cưỡng chế toàn quốc. Căn cứ quy định hiện hành và Thông báo của Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu, Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa xem xét áp dụng thời hạn nộp thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1991/TCHQ-KTTT ngày 09/05/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc nộp thuế truy thu xe máy năm 2001 theo hướng dẫn tại CV số 4028/BTC-TCHQ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251