Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1969/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thí điểm theo mô hình ICD do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1969/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1969/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện thí điểm theo mô hình ICD

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

 

Ngày 4/5/2005, Bộ Tài chính có công văn số 5349/TC/TCHQ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đồng ý cho phép thực hiện thí điểm qui trình thủ tục hải quan áp dụng cho ICD đối với các lô hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Hải Dương có vận tải đơn ghi địa điểm giao nhận hàng tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại tỉnh Hải Dương. Để triển khai thực hiện công văn này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

- Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng nhập khẩu thực hiện thí điểm theo qui trình thủ tục hải quan áp dụng cho ICD, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng qui định tại Điểm 1, Mục III bản qui định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính đối với các lô hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Hải Dương có vận tải đơn ghi địa điểm giao nhận hàng tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại tỉnh Hải Dương (ICD Hải Dương).

- Cục Hải quan TP.Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phải có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị Hải quan trực thực (Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập) kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động này. Trong quá trình làm thủ tục chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và chi cục Hải quan cửa khẩu nhập phải phối hợp kiểm tra để xác định rõ lô hàng nhập khẩu là của doanh nghiệp thuộc tỉnh Hải Dương. Nếu doanh nghiệp không thuộc tỉnh Hải Dương thì không được thực hiện thí điểm theo mô hình ICD.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT Trương Chí Trung (để b/c)
- LĐTC,
- Lưu VT(2), GSQL(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1969/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thí điểm theo mô hình ICD do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255