Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1956/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 15/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1956/QLCL-CL1
V/v lùi thời hạn áp dụng quy định về mạ băng đối với một số sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp CBTS XK đi Liên bang Nga;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người (thuộc Bộ Y tế) Liên bang Nga đã công bố lùi thời hạn áp dụng quy định về tỷ lệ mạ băng đối với sản phẩm tôm, thủy sản thân mềm, động vật có vú sống dưới nước, các loại rong, tảo và các động thực vật sống dưới nước khác (nêu tại mục 3.42, Chương III của quyết định số 27 ban hành tiêu chuẩn SanPin 2.3.2.2603-10) đến ngày 01/4/2011.

(xem bản tiếng Nga tại địa chỉ http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/postanov/39249/ và tham khảo bản dịch tiếng Việt gửi kèm).

Tiếp theo công văn số 1079/QLCL-CL1 ngày 25/6/2010, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu:

1. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng: cập nhật quy định nêu trên của Liên bang Nga và phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực hiện khi xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga.

2. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga: chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Nga để cập nhật và triển khai thực hiện các yêu cầu mới nêu trên của Liên bang Nga nhằm tránh các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- CQ QLCL NLTS Nam Bộ, Trung Bộ,
- Lưu: VT, QL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Về thông qua SanPin 2.3.2.2603-10 “Bổ sung No. 17 đối với SanPin 2.3.2.1078-01”

Căn cứ Luật liên bang ngày 30/03/1999 số 52-FZ “Về lợi ích vệ sinh – dịch tễ của người dân” (Tuyển tập luật của Liên bang Nga, năm 1999, No.14, trang 1650; năm 2002, No.1 (phần 1), trang 2; năm 2003, No.2, trang 167; năm 2003, No.27 (phần 1), trang 2700; năm 2004, No.35, trang 3607; năm 2005, No.19, trang 1752; năm 2006, No.1, trang 10; năm 2006, No.52 (phần 1), trang 5498; năm 2007 No.1 (phần 1), trang 21; năm 2007, No. 1 (phần 1), trang 29; năm 2007, No.27, trang 3213; năm 2007, No.46, trang 5554; trang 2007, No.49, trang 6070; năm 2008, No.24, trang 2801; năm 2008, No. 29 (phần 1), trang 3418; năm 2008, No.30 (phần 2), trang 3616; năm 2008, No. 44, trang 4984; năm 2008, No. 52 (phần 1), trang 6223; năm 2009, No.1, trang 17) và quyết định của Chính phủ Liên bang Nga No.554 “Về phê duyệt Quy định về dịch vụ vệ sinh-dịch tễ nhà nước của Liên bang Nga và Quy định về chuẩn hóa vệ sinh – dịch tễ nhà nước” (Tuyển tập luật của Liên bang Nga, năm 2000, No. 31, trang 3295; năm 2004, No. 8, trang 663; năm 2004, No. 47, trang 4666; năm 2005, No. 39, trang 3953) ngày 24/7/2000,

Quyết định:

1. Thay đổi trong mục 2 của Quyết định của Chánh thanh tra thú y nhà nước Liên bang Nga No. 27, Moscow “Về thông qua SanPin 2.3.2.2603-10 – “Bổ sung No. 17 đối với SanPiN 2.3.2.1078-01” ngày 21/04/2010, được đăng ký tại Bộ Tư pháp ngày 04/05/2010, số đăng ký 17097.

Tại mục 2 của Quyết định, sau các từ “từ ngày 01/10/2010” bổ sung các từ sau đây: “ngoại trừ các quy định của mục 3.42 đưa ra các tiêu chuẩn về khối lượng mạ băng bao bọc sản phẩm từ tôm, thủy sản thân mềm, động vật có vú sống dưới nước, các loại rong, tảo và các loại động, thực vật sống dưới nước khác”. Các điều khoản trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2011.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1956/QLCL-CL1 ngày 15/10/2010 lùi thời hạn áp dụng quy định về mạ băng đối với một số sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.368

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!