Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1953TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1953TCHQ/GSQL

V/v:Thủ tục hải quan đối với NVLNK khi di chuyển địa điểm

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 Kính gửi:

Công ty Công ty ABE ASIAN TECH HANOI LTD
(Khu công nghiệp Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/2005/CV-ABE ngày 03/05/2005 của Công ty đề nghị được làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất tại nhà máy mới tại tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất trong quá trình di chuyển trụ sở và nhà máy đến địa điểm mới, doanh nghiệp được phép làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội đối với các lô hàng nhập khẩu cho nhà máy mới ở Tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2006. Khi đó, doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Cục HQHN
- Lưu VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1953 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất tại nhà máy mới tại tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!