Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1949/TCHQ-GSQL giải quyết thủ tục đối với lô hàng có Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1949/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết thủ tục đối với lô hàng có Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công điện số 629/HQQN-GSQL ngày 03/4/2012 của đơn vị về giải quyết thủ tục cho chủ hàng đưa hàng về địa điểm kiểm dịch đối với lô hàng được cơ quan kiểm dịch cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ quan kiểm dịch cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật để chủ hàng làm thủ tục hải quan và đưa hàng về địa điểm kiểm dịch thì cơ quan hải quan căn cứ vào Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch này (tương tự như Giấy vận chuyển hàng hóa về địa điểm kiểm dịch) để làm thủ tục theo quy định tại điểm a.1 và b.1 khoản 2.2 Điều 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Khi chủ hàng nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thì hoàn thành thủ tục thông qua lô hàng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1949/TCHQ-GSQL giải quyết thủ tục đối với lô hàng có Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224