Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1942/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu trong trường hợp thanh toán cấn trừ nợ vay

Số hiệu: 1942/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1942/TCT-DNK
V/v: Khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp thanh toán cấn trừ nợ vay

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Công ty TNHH Hòa Bình
83/3 Khu phố 8, Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 250 ngày 31/12/2005 của Công ty đến Tổng cục Thuế ngày 8/3/2005 đề nghị xem xét về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chit iết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng đủ 4 điều kiện trong đó có điều kiện hàng xuất khẩu phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng vào tài Khoản mang tên doanh nghiệp và là tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Các trường hợp thanh toán cấn trừ nợ được coi là thanh toán qua ngân hàng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có vay nợ nước ngoài và thanh toán cấn trừ để trả nợ nước ngoài, không áp dụng đối với thanh toán nợ trong nước. Ngoài ra việc thanh toán qua bên thứ ba cũng chỉ áp dụng đối với trường hợp bên nhập khẩu ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thanh toán cho bên xuất khẩu tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty TNHH Hòa Bình xuất khẩu hàng cho Công ty Interwood, hàng xuất khẩu đã có đủ các điều kiện về Hợp đồng, Tờ khai hải quan, Hóa đơn GTGT. Riêng về điều kiện thanh toán, theo thỏa thuận giữa hai bên trong Phụ lục hợp đồng thìkhi thanh toán tiền hàng xuất khẩu, Công ty TNHH Hòa Bình yêu cầu Công ty Interwood thanh toán vào tài khoản của Công ty TNHH Hằng Thắng (là đơn vị nhận gia công hàng cho Công ty TNHH Hòa Bình) khoản nợ của Công ty TNHH Hòa Bình dựa trên số lượng mà Công ty TNHH Hòa Bình đã định rõ, số tiền còn lại sau khi trừ nợ đã trả Công ty TNHH Hằng Thắng được chuyển trả Công ty TNHH Hòa Bình thì việc thanh toán cấn trừ nợ này là chưa phù hợp với các quy định trên.

Tuy nhiên vì hàng hóa của Công ty TNHH Hòa Bình thực tế đã xuất khẩu nên việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu được coi là đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng nếu:

- Giữa Công ty TNHH Hòa Bình và Công ty Interwood (phía nước ngoài) có Phụ lục quy định rõ việc Công ty Interwood thay mặt Công ty TNHH Hòa Bình trả nợ cho Công ty TNHH Hằng Thắng;

- Giữa Công ty TNHH Hòa Bình và Công ty TNHH Hằng Thắng có hợp đồng gia công hàng hóa, hóa đơn GTGT do Công ty TNHH Hằng Thắng lập giao cho Công ty TNHH Hòa Bình;

- Số tiền Công ty Interwood trả cho Công ty TNHH Hằng Thắng theo giấy báo Có của ngân hàng bằng (=) đúng số tiền Công ty TNHH Hòa Bình xác định nợ Công ty TNHH Hằng Thắng;

- Số tiền Công ty Interwood thanh toán trả cho Công ty TNHH Hòa Bình có giấy báo Có của ngân hàng bằng (=) tổng số tiền phía nước ngoài phải trả theo Hợp đồng xuất khẩu trừ (-) số tiền phía nước ngoài đã thay mặt Công ty TNHH Hòa Bình trả cho Công ty TNHH Hằng Thắng;

Sau khi đã xác định việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu được coi là đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng nói trên thì Công ty TNHH Hòa Bình được khấu trừ (hoặc hoàn) toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của số hàng xuất khẩu cho phía nước ngoài. Doanh thu hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Bình trường hợp này được xác định là toàn bộ số tiền được phía nước ngoài chấp thuận thanh toán phù hợp với Hợp đồng xuất khẩu và Hóa đơn GTGT đã lập và bằng số tiền được phía nước ngoài thanh toán trả Công ty TNHH Hằng Thắng và Công ty TNHH Hòa Bình (có giấy báo Có).

Công văn này thay thế công văn số 3598/TCT-DNK ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế và chỉ xử lý cho những hợp đồng xuất khẩu hàng hóa trong năm 2005 sau khi cơ quan thuế kiểm tra Công ty đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hòa Bình, Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1942/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu trong trường hợp thanh toán cấn trừ nợ vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182