Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 194/TCHQ-TXNK năm 2015 về hủy đơn khiếu nại về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 194/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 194/TCHQ-TXNK
V/v hủy đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hyosung Việt Nam.
(Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1412311/CV-XNK ngày 31/12/2014 của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam đề nghị hủy hồ sơ khiếu nại số 1412161/CV-XNK ngày 16/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại số      /QĐ-TCHQ ngày      /01/2015 đối với đơn khiếu nại của Công ty.

2. Căn cứ chú giải 5 cuối chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “thép cốt bê tông” thuộc nhóm 72.13, 72.14, 72.15 là loại thép dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép, sử dụng trong xây dựng và theo một trong các tiêu chuẩn sau đây: TCVN 1651-1:2008 , TCVN 1651-2:2008 , JIS G3109, JIS G3112, JIS G3117, GB 1499:1998, tiêu chuẩn thép cốt bê tông khác. Trong trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu khai báo vào thép “loại khác” thì phải xuất trình được giấy chứng nhận của nhà sản xuất hoặc giám định của cơ quan giám định của cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện giám định xác nhận mặt hàng thép không thuộc một trong các tiêu chuẩn nêu trên.

Theo đó, đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty khai báo theo mã số của mặt hàng có mô tả “loại khác” của nhóm, phân nhóm hàng chi tiết mặt hàng “thép cốt bê tông”, đề nghị Công ty xuất trình các giấy tờ theo quy định tại chú giải 5 cuối chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

3. Việc phân tích, giám định để phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hyosung Việt Nam biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 194/TCHQ-TXNK năm 2015 về hủy đơn khiếu nại về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175