Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1925/TCHQ-KTTT ngày 28/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Số hiệu: 1925/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1925/TCHQ-KTTT
V/v bù trừ thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Nội
- Cục Hải quan Hải Phòng
- Công ty XNK & HTĐT VILEXIM
 ( 170 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 78/VLX ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Hà Nội về nộp tại Cục Hải quan Hải Phòng cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 1850/NKD ngày 9 tháng 4 năm 2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Hà Nội căn cứ quyết định hoàn thuế số 83/HQHN-QĐ ngày 25 tháng 2 năm 2004 để xác định số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn tại Ngân sách Nhà nước; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các Khoản công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Hà Nội xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Hải phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty, thì tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Hà Nội để theo dõi và thanh Khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1925/TCHQ-KTTT ngày 28/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.991
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234